AVANTAJLAR

–  Yağsız hava veya gaz pompalar.

–  Değişen basınçlarda sabite yakın hava hacmi sağlar.

–  Tahrik kaynaklarına direkt akuple veya kayış kasnak ile bağlanabilir, hava kapasitesi ikinci bir durumda ihtiyaca göre ayarlanabilir.

–  1 bar basınca kadar ki çalışmalarda sabit sızdırmazlığa sahiptir.

–  Düşük tesis masrafı ve kompakt dizayn sayesinde sınırlı temel gereksinimi sağlar.

–  Minimum servis ihtiyacı, çalışmada ekonomi ve uzun ömür sağlar.